Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Free open class / gratis proefles

juni 5- 19:15 - 22:15

Gratis proefles salsa bij Poetic Motion

(Scroll down for English!)

Wil je salsa leren dansen in Rotterdam? Of dans je al, maar wil je groeien? Je bent nooit te slecht, nooit te oud, nooit te … om te beginnen!

Kom woensdag 5 juni naar onze gratis proefles en maak kennis met de lesstijl en docenten van Poetic Motion. Heb je het naar je zin? Dan kun je de week daarop vanaf 12 juni meteen instromen in de les.

De avond is ingedeeld in drie onderdelen:
19:15 FUNDAMENTALS + SHINES (development)
20:15 PARTNERING (development)
21:15 PARTNERING (starters)

Wij maken in de les gebruik van de on2 telling, dat is salsa dansen op de 2e tel van de muziekmaat.
Heb je al wat ervaring met salsa on2? Dan kun je het beste meedoen met het 1e en 2e uur.
Heb je nog geen ervaring met salsa on2? Dan kun je het beste instromen in het 3e uur.

Natuurlijk kun je tijdens de proefles op 5 juni de hele avond meedoen zodat je zelf kunt ervaren welke les het beste bij je past.

Kijk hier voor meer informatie over de onderdelen shines, partnering en basics/fundamentals.

Over ons

Poetic Motion is een unieke, innovatieve en toonaangevende salsadansschool in Rotterdam waar je wordt gestimuleerd jezelf te ontwikkelen en te ontdekken.Bij Poetic Motion wordt er gewerkt aan je houding en bewegingsgedrag. We streven naar fysieke en mentale bewustwording; het effect van het fysieke op het mentale en het mentale op het fysieke. Dit gebeurt zonder druk en zonder kaders. Iedereen wordt omarmd.

Poetic Motion verbindt mensen, door middel van dans en muziek, op een plek waar dat wordt toegelaten. Bij het denken aan Poetic Motion krijg je positieve energie, een lach op je gezicht, vertrouwen in jezelf en moed om dromen te verwezenlijken.

De docenten: Désiree & Dwight

Voor Désiree staan passie en plezier centraal bij het dansen en het lesgeven. Zij houdt ervan mensen te helpen hun (dans)grenzen te laten verleggen. Of het nu gaat om iemand die voor het eerst salsa wil leren dansen, of iemand met meer ervaring die wil optreden met shows. Naast het trainen van technische vaardigheden vindt zij het belangrijk om aandacht te besteden aan inlevingsvermogen in de dans en de muziek. Met haar rust en duidelijke manier van lesgeven besteedt Désiree veel aandacht aan een goede danstechniek.

Dwight ziet dans als een weerspiegeling van je eigen persoonlijkheid en een manier om negativiteit los te laten en positiviteit toe te laten. Hij helpt mensen graag om hun innerlijke creativiteit te laten zien op de dansvloer. Dit proces van groei begeleidt hij samen met de mededocent op een verantwoorde en duurzame manier voor de student, vanuit zijn medische achtergrond en begrip van het menselijke lichaam.

Aanmelden & algemene informatie

Je kunt je aanmelden voor de proefles op Fitmanager. Je kunt je per uur aanmelden, zodat we van tevoren weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Wil je die dag toch langer blijven? Dan is dat natuurlijk geen probleem.

19:15 SHINES + PARTNERING (development)
=> http://bit.ly/openclass-1915
20:15 FUNDAMENTALS (starters + development)
=> http://bit.ly/openclass-2015
21:15 SHINES + PARTNERING (starters)
=> http://bit.ly/openclass-2115

♥ Datum gratis proefles: woensdag 5 juni 2019
♥ Datum start instromen: woensdag 12 juni 2019
♥ Tijd: 19:15 – 22:15 uur (je kunt ook met losse onderdelen meedoen!)
♥ Adres: Graafstroomstraat 69, Rotterdam
Belnummer 12
♥ Kijk voor meer informatie op onze website (www.poetic-motion.nl) of neem contact met ons op via info@poetic-motion.nl of 06-81891465.

Kom je met het openbaar vervoer?

Meld je dan aan voor de Schiedam Shuttle!
Voorafgaand aan de les kunnen we je om 19:00 uur ophalen aan de achterzijde van Schiedam Centrum. Ook na afloop van de les (om 22:30 uur) kunnen we je weer terugbrengen naar het station. Meld je uiterlijk een uur van tevoren aan via Fitmanager.

 

*****************************************************************

Free open class at Poetic Motion

Do you want to learn salsa in Rotterdam? Or are you already a dancer, but do you want to grow and develop yourself? You are never too bad, too old too … to start!

Come to our open class on Wednesday June 5 and get to know the classes and teachers at Poetic Motion. Do you like what you see? You can join the class right away the next week, on June 12.

The evening is divided into three parts:
19:15 FUNDAMENTALS + SHINES (development)
20:15 PARTNERING (development)
21:15 PARTNERING (starters)

In our class, we use the on2 technique, that is dancing on the 2nd count of the music.
Do you have some experience with salsa on2? Then the 1st and 2nd hours are the best fit for you.
Are you new to salsa on2? Then the 3rd hour is perfect for you

Of course it is possible to join the whole evening on June 5 so you can see for yourself which class is the best fit for you.

About us

Poetic Motion is a unique, innovative and leading salsa dance school in Rotterdam, where people are stimulated to develop and discover themselves. At Poetic Motion we work on your posture and way of moving. We strive towards physical and mental awareness; the effect of the physical on the mental development and the other way around. This happens without any pressure or limits. Everyone is welcome.

Poetic Motion connects people, by dance and music, at a place where it is allowed. When people think of Poetic Motion, they get positive energy, a smile on their face, confidence in themselves and the courage to fulfill dreams.

The teachers: Désiree and Dwight

To Désiree, passion and joy are central when it comes to dancing and teaching. She loves to help people push their (dancing) boundaries. If it’s someone who dances salsa for the first time, or someone who’s more experienced and wants to perform. Besides training techniques, Désiree thinks it’s important to pay attention to listen and connect to the dance and music. With her calm and clear way of teaching, Désiree pays a lot of attention to good dancing techniques.

Dwight thinks of dance as a way to reflect your own personality and a way to let go of negativity and to let positivity in. He likes to help people show their inner creativity on the dancefloor. He helps this process of growth together with his fellow teacher in a responsible and sustainable way for the student, from his medical background and understanding of the human body.

Registration & more information

You can register for the open class for free on Fitmanager. You can register per hour, so we know on beforehand how many people we can expect. When you want to stay longer than expected, you are always still welcome to do so.

19:15 SHINES + PARTNERING (development)
=> http://bit.ly/openclass-1915
20:15 FUNDAMENTALS (starters + development)
=> http://bit.ly/openclass-2015
21:15 SHINES + PARTNERING (starters)
=> http://bit.ly/openclass-2115

♥ Date free open class: Wednesday June 5
♥ Date start to join class: Wednesday June 12
♥ Time: 19:15 – 22:15 (it is also possible to join separate parts!)
♥ Afdress: Graafstroomstraat 69, Rotterdam – Belnummer 12
♥ For more information, check out our website (www.poetic-motion.nl) or contact us via info@poetic-motion.nl of 06-81891465.

Are you coming by public transportation?

Use our Schiedam Shuttle!
Before class we can come pick you up at 19:00 at the back side of Schiedam Central Station. After class, we can bring you back to the station. Register at last an hour before via Fitmanager.

 

Gegevens

Datum:
juni 5
Tijd:
19:15 - 22:15

Locatie

Dance Company Poetic Motion
Graafstroomstraat 71
Rotterdam, 3044 AP Netherlands