Activiteiten

Nieuw dansrooster – eindelijk weer groepslessen!

By mei 29, 2021 No Comments
🇳🇱 Hoera! De besmettingen nemen af en de coronaregels worden weer versoepeld. Dat betekent dat we eindelijk weer teruggaan naar ons gewone lesrooster!
We zijn superblij dat we vanaf 5 juni weer de dansschool mogen openen. Daarom starten we op maandag 7 juni in plaats van een week eerder. Dat geeft jullie ook wat meer ruimte om te kiezen welke lessen je wil volgen. We kijken ernaar uit om  straks samen de maand te starten in onze vertrouwde dansschool aan de Graafstroomstraat!

Hoe we werken

Wij maken in onze lessen onderscheid tussen drie onderdelen van salsa dansen: fundamentals, shines en partnering. Bij Dance Classes vind je meer informatie over wat elk onderdeel inhoudt. Je kunt zelf bepalen of je een complete les wil volgen, of kiest voor losse onderdelen. We werken wel met vaste groepen, dus we vragen je zoveel mogelijk aan je eigen dag te houden.
Tijdens onze Showjourney op zondag trainen we alle aspecten van het optreden. Om mee te doen, moet je minstens een jaar lang lessen volgen bij Poetic Motion en minstens drie uur per week (constant). Ladies die minstens een les per week volgen kunnen zich ook inschrijven voor het Ladies Choreo Project!

Welke les past bij mij?

Een korte toelichting van de fases die wij hanteren:
Starters > Je bent net begonnen met salsa. Je ontdekt de structuren, basistechnieken, de muziek en geschiedenis en je ontdekt wat je leuk vindt aan salsa. Je bezoekt feesten of begint daar net mee en je wilt je voorbereiden voor de volgende fase!
Richtlijn starters: 0 tot 1 jaar danservaring
Development > Je hebt de basisstructuren van salsa onder de knie en bent op zoek naar verdieping. Hoe, waarom en wanneer werkt alles zoals het werkt? Wat zit er achter die structuren?
Richtlijn development: 1 tot 3 jaar danservaring
Intensive > Je bent een ervaren en gedreven danser en houdt van een uitdaging. Je bent op zoek naar de kleinste details die uiteindelijk een groot verschil maken in je dans, zowel lichamelijk als mentaal. Je ontdekt wie jij bent als danser/persoon en gaat zelf creatief aan de slag!
Richtlijn intensive: (meer dan) 3 jaar danservaring
Neem vooral contact met ons op als je hulp nodig hebt bij het maken van je keuze!

Algemene informatie:

Wanneer: het nieuwe rooster begint maandag 7 juni. Je kunt iedere vier weken instromen (dus de eerstvolgende mogelijkheid is 5 juli).
Waar: Graafstroomstraat 69, Rotterdam (belnummer 12)
Kosten: Je kunt zelf kiezen hoeveel uur per week je danst:
1 uur per week: € 39 per 4 weken
2 uur per week: € 69 per 4 weken
3 uur per week: € 99 per 4 weken
Onbeperkt reguliere lessen: € 129 (+ 50% korting op workshops) per 4 weken
Showteam: € 149 per 4 weken
We werken uitsluitend met automatische incasso.

Schrijf je in:

1 We werken met Eversports voor de administratie van onze lessen en betalingen. Je kunt je hier inschrijven op onze Eversports-pagina.
2 Kies in de SHOP het aantal uur per week en betaal meteen.
3 Schrijf je in de agenda bij GROEPSLESSEN in voor de lessen naar keuze.
4 Kom naar Poetic Motion en DANS! Houd je zoveel mogelijk aan je vaste lesdag.
Volg je momenteel lessen bij Poetic Motion? Stuur ons dan een berichtje, dan zetten we je account handmatig voor je om naar de betreffende lessen.

New dance season @ Poetic Motion!

🇬🇧Hooray! The infection rates are decreasing and we are allowed more again. That means we can finally get back to our regular class schedule again!
We are so happy that we can open up the dance school again from June 5th onwards. That’s why we start the new schedule on Monday, June 7th in stead of one week earlier. That also gives you the space to choose which classes you want to follow. We look forward to start the new month together at our beloved dance school at the Graafstroomstraat!

How we work

In our classes, we distinguish three elements of salsa dancing: fundamentals, shines and partnering. You can choose if you want to follow a complete class, or if you choose separate elements. We do work with fixed groups, so we ask you to stick to your own day as much as possible.
Our showjourney class on Sundays is a training of all aspects of performing. To join, you have to be a student at Poetic Motion for at least one year and at least follow 3 hours of classes per week. Ladies that follow at least one class per week can also join the Ladies Choreo Project!

Which class is right for me?

An explanation of the dance phases we work with:
Starters > You just started dancing salsa. You are discovering the structures, basic techniques, the music and the history and you are discovering what you like about salsa. You dance at parties or just started doing so and you want to prepare yourself for the next fase!
Indication starters: 0 to 1 year experience
Development > You have made the basic structures of salsa your own and are looking for more in-depth classes. How, why and when does everything work like it does? What is behind the structures?
Indication development: 1 to 3 years of experience
Intensive > You are an experienced and driven dancer and you love a challenge. You are looking for the smallest details that ultimately make a great difference in your dance, both physically and mentally. You are discovering who you are as a dancer/person and start to develop yourself creatively!
Indication intensive: (more than) 3 years of experience
You can always contact us if you need any help deciding!

General information:

When: the new schedule starts June 7th. You can join 4 weeks (so the next opportunity is July 5th).
Where: Graafstroomstraat 69, Rotterdam (call 12)
Costs: You can choose how many hours per week you want to dance:

1 hour per week: € 39 every 4 weeks
2 hours per week: € 69 every 4 weeks
3 hours per week: € 99 every 4 weeks
Unlimited regular classes: €129 (+ 50% discount on workshops) every 4 weeks
Showteam: €149 every 4 weeks

We work with automatic collection only.

Register:

1 We work with Eversports for the administration of our classes and payments.
2 Choose in the SHOP the amount of classes/hours you want to take and make your payment right away.
3 Register to the GROEPSLESSEN in the calender for your classes.
4 Come to Poetic Motion and DANCE! Stick to your own class as much as possible.
Are you currently following classes at Poetic Motion? Send us a message, we will direct your account to the appropriate classes for you manually!