Uncategorized

Nieuw dansseizoen / New Dance Season 2020/21

By augustus 22, 2020 No Comments
Hoera, september komt eraan en we beginnen het nieuwe seizoen met een fris nieuw rooster! Les je al langer bij ons? Ook dan moet je je opnieuw inschrijven. Omdat we de afgelopen maanden steeds met een aangepast rooster hebben gewerkt, zijn alle bestaande abonnementen stopgezet. (Scroll down for English!)
Denk je erover na om les bij ons te volgen? Op de laatste zaterdag van de maand geven we een workshop Intro to Salsa Dance & Music. In deze gezellige workshop leren we je de basisbeginselen van salsadans en -muziek en ervaar je de manier waarop wij werken. Vind je het leuk? Dan kun je de week erop meteen instromen. Je krijgt maar liefst 25% korting op je eerste maand bij Poetic Motion!

Hoe we werken

Wij maken in onze lessen onderscheid tussen drie onderdelen van salsa dansen: fundamentals, shines en partnering (hier lees je daar meer over).
Je kunt zelf bepalen of je een complete les wil volgen, of kiest voor losse onderdelen. We werken wel met vaste groepen, dus we vragen je zoveel mogelijk aan je eigen dag te houden.

Tijdens onze showjourney op zondag trainen we alle aspecten van het optreden. Om mee te doen, moet je minstens een jaar lang lessen volgen bij Poetic Motion en minstens drie uur per week (constant).

Welke les past bij mij?

Een korte toelichting van de fases die wij hanteren:

Starters > Je bent net begonnen met salsa. Je ontdekt de structuren, basistechnieken, de muziek en geschiedenis en je ontdekt wat je leuk vindt aan salsa. Je bezoekt feesten of begint daar net mee en je wilt je voorbereiden voor de volgende fase!
Richtlijn starters: 0 tot 1 jaar danservaring
Development > Je hebt de basisstructuren van salsa onder de knie en bent op zoek naar verdieping. Hoe, waarom en wanneer werkt alles zoals het werkt? Wat zit er achter die structuren?
Richtlijn development: 1 tot 3 jaar danservaring
Intensive > Je bent een ervaren en gedreven danser en houdt van een uitdaging. Je bent op zoek naar de kleinste details die uiteindelijk een groot verschil maken in je dans, zowel lichamelijk als mentaal. Je ontdekt wie jij bent als danser/persoon en gaat zelf creatief aan de slag!
Richtlijn intensive: (meer dan) 3 jaar danservaring
Neem vooral contact met ons op als je hulp nodig hebt bij het maken van je keuze!

Kosten

Je kunt zelf kiezen hoeveel uur per week je danst:
1 uur per week: € 39 per 4 weken
2 uur per week: € 69 per 4 weken
3 uur per week: € 99 per 4 weken
Onbeperkt reguliere lessen: €129 (+ 50% korting op workshops) per 4 weken
Showteam: €149 per 4 weken
We werken uitsluitend met automatische incasso.

Schrijf je in

  1. 1 We werken met Eversports voor de administratie van onze lessen en betalingen. Je kunt je hier inschrijven: https://www.eversports.nl/s/poetic-motion
  2. Kies een gewenst lidmaatschap (automatisch doorlopend) bij CURSUSSEN en betaal meteen.
  3. Schrijf je in voor een lesdag en de daarbij gewenste lesuren.
  4. Kom naar Poetic Motion en DANS! Houd je zoveel mogelijk aan je vaste lesdag.
Wij vragen jullie goed de corona-instructies te volgen zoals in de dansschool is aangegeven. Hier vind je meer informatie over onze maatregelen.
We kunnen niet wachten om iedereen weer te zien!
************************************************************
Yes, September is coming and we are starting the new season with a fresh new schedule! Are you already a student at Poetic Motion? Then you still have to register again. Because we have worked with adjusted schedules in the last months, all existing subscriptions have been cancelled.
Are you thinking about following our classes? On the last Saturday of the month, we give a workshop Intro to Salsa Dance & Music. In this fun workshop, we teach the basics of salsa dance, music and you can experience the way we work. Do you enjoy the workshop? Then you can join right away that week. You get a 25% try-out discount on your first month at Poetic Motion!

The way we work

In our classes, we distinguish three elements of salsa dancing: fundamentals, shines and partnering. Here you can find more information about what each elements means.
You can choose if you want to follow a complete class, or if you choose separate elements. We do work with fixed groups, so we ask you to stick to your own day as much as possible.
Our showjourney class on Sundays is a training of all aspects of performing. To join, you have to be a student at Poetic Motion for at least one year and at least follow 3 hours of classes per week.

Which class is right for me?

An explanation of the dance phases we work with:
Starters > You just started dancing salsa. You are discovering the structures, basic techniques, the music and the history and you are discovering what you like about salsa. You dance at parties or just started doing so and you want to prepare yourself for the next fase!
Indication starters: 0 to 1 year experience
Development > You have made the basic structures of salsa your own and are looking for more in-depth classes. How, why and when does everything work like it does? What is behind the structures?
Indication development: 1 to 3 years of experience
Intensive > You are an experienced and driven dancer and you love a challenge. You are looking for the smallest details that ultimately make a great difference in your dance, both physically and mentally. You are discovering who you are as a dancer/person and start to develop yourself creatively!
Indication intensive: (more than) 3 years of experience
You can always contact us if you need any help deciding!

Costs

You can choose how many hours per week you want to dance:
1 hour per week: € 39 every 4 weeks
2 hours per week: € 69 every 4 weeks
3 hours per week: € 99 every 4 weeks
Unlimited regular classes: €129 (+ 50% discount on workshops) every 4 weeks
Showteam: €149 every 4 weeks
We work with automatic collection only.

Register

  1. We work with Eversports for the administration of our classes and payments. You can sign up here.
  2. Choose your subscription at CURSUSSEN and make your payment right away.
  3. Register for a specific day and how many hours you want to join.
  4. Come to Poetic Motion and DANCE! Stick to your own class as much as possible.
We ask you to follow the corona regulations of our dance school. Read more information about the measures we take on our news page.
We can’t wait to see everyone again!

Author Johnny

More posts by Johnny

Leave a Reply