Uncategorized

Online Salsa Ladies Shines Class door Gina & Vivienne

By mei 1, 2020 No Comments

 Salsa Ladies Shines Class door Gina & Vivienne 

Wanneer: Vrijdag 8 mei van 20:15 tot 21:15 uur
Waar: Facebookpagina Poetic Motion Dance Company 
Het is tijd voor een nieuwe Friday Night Special! Op 8 mei bieden we iedereen de unieke kans om te dansen met twee inspirerende dansers: Gina Abbate en Vivienne Vicente!
 
Deze workshop is toegankelijk voor alle niveaus en wordt gegeven op on2 timing. De les wordt gratis gestreamd op onze Facebookpagina Poetic Motion Dance Company. Wil je onze dansschool steunen in deze gekke tijd? Bepaal dan zelf wat je voor de workshop wil betalen en maak een Tikkie over. Veel dank alvast!

Gina Abbate

Samen met Johnny Rama Hernandez is Gina Abbate oprichter en docent bij Poetic Motion. Poetic Motion verbindt mensen, door middel van dans en muziek, op een plek waar dat wordt toegelaten.
Voor Gina is het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Iedereen moet geaccepteerd worden zoals hij/zij is. Zij streeft ernaar om mensen met elkaar te verbinden, op een ongedwongen en rustige manier.
 
Met Gina’s creativiteit is elke dag weer anders. Haar doel is om mensen bewust te maken van zichzelf door middel van dans, en om mensen te ondersteunen in hun persoonlijke ontdekkingsreis, lichamelijk en mentaal.
 

Vivienne Vicente

Op 14-jarige leeftijd is Vivienne begonnen met Salsa en de Argentijnse Tango. Na een paar jaar lessen te hebben gevolgd heeft zij met veel plezier gedanst in het showteam van Brian & Mechteld.
Hier ontmoette zij Ronald, met wie zij bijna 10 jaar lang optrad in binnen- en buitenland. Naast haar studie heeft ze ook jaren wekelijks danslessen gegeven voor verschillende dansscholen. Ze volgt vooral ook zelf graag lessen en heeft zich de afgelopen jaren ook veel bezig gehouden met Afro Cubaanse dans en Rumba.
 
Inmiddels is zij moeder geworden en is ze ook met het dansen een nieuwe weg ingeslagen. Sinds een paar jaar danst ze nu bij Poetic Motion waar er altijd weer iets nieuws te leren valt. Haar mentoren in dans zijn er meer dan ze kan benoemen maar dit zijn de mensen die een directe invloed hebben of hebben gehad: Brian & Mechteld, Ronald Pieters, Osmar Perrones (Yamulee), Karel Flores, Fabrizio & Beamiris, Mitchell Provence, Johnny & Gina.

Kosten en aanmelden 

 
Wil je onze dansschool steunen in deze gekke tijd? Bepaal dan zelf wat je voor de workshop wil betalen via een Tikkie. Heel veel  dank!
 
*******************************************************
 

Ladies Shines Class by Gina & Vivienne

When: Friday, May 8th from 20:15 to 21:15
Where: Facebook page Poetic Motion Dance Company 
 
It’s time for a new Friday Night Special! On May 8th we offer everyone the chance to dance with two inspiring dancers: Gina Abbate and Vivienne Vicente!
 
This workshop is available to all levels and will be danced on on2 timing. The class will be streamed for free on our Facebook page Poetic Motion Dance Company. Do you want to support our dance school in these crazy times? Pay what you want for this workshop with a Tikkie.
 

Gina Abbate

Together with Johnny Rama Hernandez, Gina Abbate is a teacher and founder of Poetic Motion. At Poetic Motion, we care about bringing people together through dance and music.
 
To Gina, it is important that everyone can be themselves and is accepted the way they are. She wants to connect people in an unstrained and calm way. With Gina’s creativity, every day is a new adventure. Her goal is to make people aware of themselves by dance. She also wants to support people in their personal journey, both physically and mentally.
 

Vivienne Vicente

At the age of 14, Vivienne started dancing Salsa and Argentine Tango. After a few years of classes, she had a lot of fun dancing in the show team by Brian & Mechteld. In this team, she met Ronald with whom she performed for almost 10 years at home and abroad. When she was in college, she taught weekly dance classes for different dance schools for many years. She likes to follow classes herself and in the past years, she studied specifically Afro Cuban dance and Rumba.
 
Now that she’s a mother, she changed directions in her dance life as well. Since a few years, she started dancing at Poetic Motion, where there is always something new to learn. Her mentors in dance are more than she can name, but these are some that have or had a direct influence on her: Brian & Mechteld, Ronald Pieters, Osmar Perrones (Yamulee), Karel Flores, Fabrizio & Beamiris, Mitchell Provence, Johnny & Gina.

Prices and sign-up

Do you want to support our dance school in these crazy times? Pay what you want for this workshop via a Tikkie. Thank you!!