Uncategorized

Salsa dansen in Rotterdam? Volg lessen bij Poetic Motion!

By september 5, 2019 No Comments

(scroll down for English!)

Maandag 9 september begint weer een nieuw dansseizoen bij Poetic Motion! We hebben veel leuke plannen voor de komende maanden, te beginnen met inspirerende nieuwe lesstof voor onze lessen.

Dans je al bij Poetic Motion? Dan zijn we blij dat je er weer bent vanaf 9 september! Als je erover nadenkt om je aan te sluiten bij de showjourney, laat dat ons dan weten!

Ben je nieuw bij Poetic Motion of denk je erover na om les bij ons te volgen? Je kan de eerste week van iedere maand instromen! Bekijk ons rooster in de afbeelding hierboven en kijk welke dag of les werkt voor jou. Je kan iedere maand beginnen met les volgen! Wil je eerst uitproberen of het wat voor jou is? Je krijgt maar liefst 25% korting op je eerste maand bij Poetic Motion!

Een korte uitleg over hoe we werken:

In onze lessen besteden we een uur aan fundamentals, een uur aan partnering en een uur aan shines. Je kunt kiezen of je alle drie de lessen wilt volgen of je kunt voor een of twee uur kiezen.
Is drie uur een beetje teveel van het goede? In onze mix-les op woensdag bieden we een mix aan van de verschillende elementen in één lesuur.
Tijdens onze showjourney op zondag trainen we alle aspecten van het optreden. Om mee te doen, moet je minstens een jaar lang lessen volgen bij Poetic Motion en minstens drie uur per week.

Uitleg over de verschillende fases

Starters > Je bent net begonnen met salsa. Je ontdekt de structuren, basistechnieken, de muziek en geschiedenis en je ontdekt wat je leuk vindt aan salsa. Je bezoekt feesten of begint daar net mee en je wilt je voorbereiden voor de volgende fase!
Richtlijn starters: 0 tot 1 jaar danservaring

Development > Je hebt de basisstructuren van salsa onder de knie en bent op zoek naar verdieping. Hoe, waarom en wanneer werkt alles zoals het werkt? Wat zit er achter die structuren?
Richtlijn development: 1 tot 3 jaar danservaring

Intensive > Je bent een ervaren en gedreven danser en houdt van een uitdaging. Je bent op zoek naar de kleinste details die uiteindelijk een groot verschil maken in je dans, zowel lichamelijk als mentaal. Je ontdekt wie jij bent als danser/persoon en gaat zelf creatief aan de slag!
Richtlijn intensive: (meer dan) 3 jaar danservaring

Kosten en registratie

Je kunt zelf kiezen hoeveel uur per week je danst:
1 uur per week: € 39 per maand
2 uur per week: € 69 per maand
3 uur per week: € 99 per maand
We werken uitsluitend met automatische incasso.

Wil je komen lessen?

1 We werken met Fitmanager voor de administratie van onze lessen en betalingen. Je kunt je hier inschrijven: https://club.fitmanager.com/signup/834.
2 Kies je abonnement in de SHOP en betaal meteen. Nieuwe leerlingen krijgen 25% korting! Gebruik daarvoor de kortingscode ‘WELCOME’.
3 Schrijf je in voor de lessen naar keuze in de CALENDER.
4 Kom naar Poetic Motion en DANS!

 

*******************************************************************************************************

Do you want to dance salsa in Rotterdam? Our new dance season has started!

On September 9th, a new dance season starts at Poetic Motion! We have some great plans for the upcoming months, starting with exciting new material for our classes.

Are you already a student at Poetic Motion? Then we are glad to welcome you back from September 9th on! If you are thinking about joining the showjourney, let us know!

Are you new to Poetic Motion or thinking about following our classes? You can join our classes every first week of the month! Check out our schedule in the picture above and check out which day and classes are perfect for you. Do you want to try out if it’s for you? You get a 25% try-out discount on your first month at Poetic Motion!

Some explanation about the way we work:

In our classes, we spend one full hour on fundamentals, one hour on partnering and one hour on shines. You can choose if you want to join all three classes or pick one or two.
Is three hours a little too much for you? In our mix class on Wednesday, we mix the different elements in one hour.
Our showjourney class on Sundays is a training of all aspects of performing. To join, you have to be a student at Poetic Motion for at least one year and at least follow 3 hours of classes per week.

Some explanation about the phases we work with:

Starters > You just started dancing salsa. You are discovering the structures, basic techniques, the music and the history  and you are discovering what you like about salsa. You dance at parties or just started doing so and you want to prepare yourself for the next fase!
Indication starters: 0 to 1 year experience

Development > You have made the basic structures of salsa your own and are looking for more in-depth classes. How, why and when does everything work like it does? What is behind the structures?
Indication development: 1 to 3 years of experience

Intensive > You are an experienced and driven dancer and you love a challenge. You are looking for the smallest details that ultimately make a great difference in your dance, both physically and mentally. You are discovering who you are as a dancer/person and start to develop yourself creatively!
Indication intensive: (more than) 3 years of experience

Costs and registration

You can choose how many hours per week you want to dance:
1 hour per week: € 39 per month
2 hours per week: € 69 month
3 hours per week: € 99 per month
We work with automatic collection only.

Do you want to join?

1 We work with Fitmanager for the administration of our classes and payments. You can sign up here: https://club.fitmanager.com/signup/834.
2 Choose your subscription in the SHOP and make you payment right away. New students get a 25% discount! Use the discount code ‘WELCOME’.
3 Sign up for your classes in CALENDER.
4 Come to Poetic Motion and DANCE!

Author Johnny

More posts by Johnny

Leave a Reply