Nieuwsbrief

Nieuwe Salsa for Starters les!

By december 28, 2022 No Comments

?? Wil je salsa leren dansen in Rotterdam? Of dans je al, maar wil je groeien? Je bent nooit te slecht, nooit te oud, nooit te … om te beginnen! Maandag 9 januari beginnen we met een nieuwe salsales voor beginners en je bent welkom om aan te sluiten!
In onze lessen besteden we aandacht aan fundamentals (de basiselementen van dans), shines (dansmoves die je zonder partner kan doen) en natuurlijk partnering. Plezier en geduld staan voorop, dus je gaat gegarandeerd met frisse energie en een grote glimlach weer terug naar huis. (scroll down for English!)
Wij maken in de les gebruik van de on2 telling, dat is salsa dansen op de 2e tel van de muziekmaat. Je hoeft niet per se met een danspartner te komen.
Wat trek je aan?
Speciale (dans)schoenen zijn niet nodig. Zorg ervoor dat je kleding aantrekt waarin je je lekker kunt bewegen, eventueel verschillende laagjes.
Over ons
Poetic Motion is een unieke, innovatieve en toonaangevende salsadansschool in Rotterdam waar je wordt gestimuleerd jezelf te ontwikkelen en te ontdekken. Bij Poetic Motion wordt er gewerkt aan je houding en bewegingsgedrag. We streven naar fysieke en mentale bewustwording. Dit gebeurt zonder druk en zonder kaders. Iedereen wordt omarmd.
Poetic Motion verbindt mensen, door middel van dans en muziek. Bij het denken aan Poetic Motion krijg je positieve energie, een lach op je gezicht, vertrouwen in jezelf en moed om dromen te verwezenlijken.
Algemene informatie
Startdatum: maandag 9 januari
Tijd: van 19:00 tot 20:00 uur
Locatie: Poetic Motion, Graafstroomstraat 69, Rotterdam (belnummer 12)
Prijs: € 45 per maand (voor 1 uur les per week)
Wij werken met een lesrooster van steeds 4 weken. Je kunt aan het begin van iedere maand aansluiten bij de les. Dat is dus de komende tijd op 9 januari, 6 februari, 13 maart en 3 april.
Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Stuur ons een DM of bel/WhatsApp naar +31 6 19840536.
****
NEW: SALSA CLASS FOR STARTERS BY DESIREE & KOEN
?? Do you want to learn to dance salsa in Rotterdam? Or have you already been dancing for some time, but do you want to grow? You are never too bad, never too old, never too… to start! On Monday, January 9th we start with a new salsa class for beginners and you’re welcome to join!
In our classes, we pay attention to fundamentals (the basic elements of dance), shines (individual dance moves) and of course partnering. Fun and patience are key, so you will return home with fresh energy and a smile on your face for sure.
In our classes we dance on2, that is salsa on the second count of the music. It’s not necessary to join our classes with a dance partner.
What do you wear?
Special dance shoes are not necessary. Make sure to wear clothing you feel you can comfortably move around in, maybe wear some layers.
About us
Poetic Motion is a unique, innovative and leading salsa dance school in Rotterdam where people are stimulated to develop and discover themselves. At Poetic Motion, we work on body posture and movement. We strive towards physical and mental awareness, without pressure or boundaries. Everyone is welcome.
Poetic Motion connects people through dance and music. When you think about Poetic Motion you get positive energy, a smile on your face, confidence and the courage to fulfill your dreams.
General information
Start date: Monday, January 9th
Time: 7 to 8 PM
Locatie: Poetic Motion, Graafstroomstraat 69, Rotterdam (door number 12)
Costs: € 45 per month (for 1 hour class per week)
We work with a class schedule of 4 weeks. You can join in the first week of every new month. That is on January 9th, February 6th, March 13th and on April 3rd.
Do you want to join or do you have any questions? Send us a DM or call / WhatsApp: +31 6 19840536.