Uncategorized

Salsa Ladies Classes on2 by Vivienne in Amsterdam

By februari 12, 2024 No Comments

?? Wil je werken aan je techniek, creativiteit en vrouwelijke elementen in je salsa? Sluit je aan bij de Salsa Ladies Classes on2 in Amsterdam door Vivienne Vicente!

? Salsa Ladies Fundamentals Class
Van 19:15 tot 20:15 uur
In deze les gaan we aan de slag met de fundering van salsa, specifiek voor volgers. We richten ons op de bewustwording van het lichaam, waardoor er een natuurlijke stroming van energie en beweging ontstaat. We werken aan een uitgebreide uitleg en verbetering van partneringtechnieken als volger.

? Salsa Ladies Shines Class
Van 20:15 tot 21:15 uur
Shines zijn salsabewegingen die je in je eentje kunt doen, bijvoorbeeld als je je partner loslaat. In deze les ontdekken we de fundering van shines, en bouwen we een vocabulaire op van shines uit de syllabus gebaseerd op de Eddie Torres techniek. We spelen met de ritmes en dynamiek van de muziek, en hoe je je individuele creativiteit en persoonlijkheid kunt ontwikkelen en verwerken in je dans. Natuurlijk komt er ook een stukje uithoudingsvermogen bij kijken!

? Maandelijkse themalessen 
Van 21:15 tot 22:25 uur
Iedere maand neemt Vivienne je mee de diepte in van een thema in salsa dans en muziek. Op Facebook delen we steeds van tevoren het nieuwe thema. De meest recente zijn Salsa Turns (januari), Pachanga (februari) en Cha Cha Chá.

De themales sluit aan bij de lessen Fundamentals (19:15 uur) en Shines (20:15 uur), maar kan ook los daarvan gevolgd worden.

Over Vivienne
Vivienne begon op 14-jarige leeftijd met Salsa en de Argentijnse Tango. Ze danste onder meer in het showteam van Brian & Mechteld, gaf danslessen voor verschillende dansscholen en trad bijna 10 jaar lang op in binnen- en buitenland met Ronald Pieters. Ze volgt zelf ook graag lessen en heeft zich de afgelopen jaren veel beziggehouden met Afro Cubaanse dans en Rumba. Sinds een paar jaar danst ze nu bij Poetic Motion waar er altijd weer iets nieuws te leren valt. 

Kosten en aanmelden
We werken met een maandelijks abonnement, gebaseerd op hoeveel uur per week je danst:
1 uur per week: € 45 per 4 weken
2 uur per week: € 75 per 4 weken
3 uur per week: € 100 per 4 weken

Onbeperkt reguliere lessen: € 130 (+ 50% korting op workshops) per 4 weken

We werken met Eversports voor de administratie van onze lessen en betalingen. Bij CURSUSSEN kun je je voor de lessen inschrijven (let op: je moet je voor alle drie onderdelen los aanmelden!) en meteen betalen.

*****************************************************************************

Salsa Ladies Classes on2 by Vivienne Vicente

?? Do you want to work on your technique, creativity and feminine elements in your salsa? Join the Salsa Ladies Classes on2 in Amsterdam by Vivienne Vicente!

? Salsa Ladies Fundamentals Class
From 7:15 to 8:15 PM
In this class, we will focus on the foundation of salsa, specifically for followers. We focus on the awareness of the body, and create a natural flow of energy and movement. We will work on an extensive explanation and improvement of partnering techniques for followers.

? Salsa Ladies Shines Class
From 8:15 to 9.15 PM
Shines are movements in Salsa that you do on your own (solo), for example when you let go of your dance partner’s hands. In this class, we discover the foundation of shines and build a vocabulary using the shines from the syllabus based on the Eddie Torres technique. We play with the rythms and dynamics of the music, and how to develop and apply your personal creativity and personality in dance. Of course, some stamina is required as well!

? Monthly Theme Classes
From 9:15 to 10.15 PM
Every month, Vivienne Vicente will teach an in-depth class on a specific theme in salsa dance and music. We share the new theme every month on Facebook. The most recent themes are Salsa Turns (January), Pachanga (February) en Cha Cha Chá (March).

You can combine this class with the Fundamentals (7:15 PM) and Shines (8:15 PM) class, or you can choose to just take the theme classes.

? About Vivienne
Vivienne Vicente started dancing Salsa and Argentine Tango at the age of 14. Amongst others, she danced in Brian & Mechtelds showteam, taught dance classes for different dance schools and she performed at home and abroad for almost 10 years together with Ronald. She likes to follow classes herself and in the past years, she specifically studied Afro Cuban dance and Rumba. Since a few years, she started dancing at Poetic Motion, where there is always something new to learn.

? Costs and registration
We work with monthly subscriptions, based on how many hours per week you want to dance:
1 hour per week: € 45 every 4 weeks
2 hours per week: € 75 every 4 weeks
3 hours per week: € 100 every 4 weeks

Unlimited regular classes: € 130 (+ 50% discount on workshops) every 4 weeks

We work with Eversports for the administration of our classes and payments. You can choose your subscription at CURSUSSEN (note: you have to register for all three classes separately!) and make your payment right away.