Uncategorized

Salsa Ladies Classes on2 door Vivienne Vicente (Amsterdam)

By september 6, 2023 No Comments

?? Dans je al twee jaar of langer en wil je werken aan je techniek, creativiteit en vrouwelijke elementen in je salsa? In oktober start Vivienne Vicente met Salsa Ladies Classes on2 in Amsterdam!

Wil je je niet alleen ontwikkelen op het gebied van dans, maar vind je het ook leuk om samen te bouwen aan een mooi dansstuk? Doe dan mee aan het choreoproject!

? Salsa Ladies Fundamentals Class
Van 19:15 tot 20:15 uur
In deze les gaan we aan de slag met de fundering van salsa, specifiek voor volgers. We richten ons op de bewustwording van het lichaam, waardoor er een natuurlijke stroming van energie en beweging ontstaat. We werken aan een uitgebreide uitleg en verbetering van partneringtechnieken als volger.

? Salsa Ladies Shines Class
Van 20:15 tot 21:15 uur
Shines zijn salsabewegingen die je in je eentje kunt doen, bijvoorbeeld als je je partner loslaat. In deze les ontdekken we de fundering van shines, en bouwen we een vocabulaire op van shines uit de syllabus gebaseerd op de Eddie Torres techniek. We spelen met de ritmes en dynamiek van de muziek, en hoe je je individuele creativiteit en persoonlijkheid kunt ontwikkelen en verwerken in je dans. Natuurlijk komt er ook een stukje uithoudingsvermogen bij kijken!

? Choreoproject
2 oktober t/m 18 december van 21:15 tot 22:25 uur
In twaalf weken werken we samen aan het creëren van een mooi dansstuk. Aan het eind van het project presenteren we op donderdagavond 21 december het eindresultaat aan publiek. Je leert niet alleen een salsachoreografie aan, maar ook het synchroniseren en samenwerken met andere dansers, en de coördinatie en ruimtelijk inzicht die komen kijken bij het optreden in een groep. In de training wordt extra focus gelegd op je presentatie en inleving in de dans en de muziek.

Let op:

  • Het is alléén mogelijk om mee te doen aan het choreoproject in combinatie met de Ladies Shines-les! We raden aan ook de Fundamentals-les te volgen, voor wat meer technische achtergrond en zodat je de choreografie makkelijker begrijpt en leert.
  • We vragen minimaal 2 jaar ervaring met salsa on2.
  • Je mag maximaal twee trainingen missen.

Over Vivienne
Vivienne begon op 14-jarige leeftijd met Salsa en de Argentijnse Tango. Ze danste onder meer in het showteam van Brian & Mechteld, gaf danslessen voor verschillende dansscholen en trad bijna 10 jaar lang op in binnen- en buitenland met Ronald Pieters. Ze volgt zelf ook graag lessen en heeft zich de afgelopen jaren veel beziggehouden met Afro Cubaanse dans en Rumba. Sinds een paar jaar danst ze nu bij Poetic Motion waar er altijd weer iets nieuws te leren valt. 

Kosten en aanmelden
We werken met een maandelijks abonnement, gebaseerd op hoeveel uur per week je danst:
1 uur per week: € 45 per 4 weken
2 uur per week: € 75 per 4 weken
3 uur per week: € 100 per 4 weken

Onbeperkt reguliere lessen: € 130 (+ 50% korting op workshops) per 4 weken

We werken met Eversports voor de administratie van onze lessen en betalingen. Bij CURSUSSEN kun je je voor de lessen inschrijven (let op: je moet je voor alle drie onderdelen los aanmelden!) en meteen betalen.

*****************************************************************************

Salsa Ladies Classes on2 by Vivienne Vicente

?? Have you been you dancing salsa for 2 years or longer and do you want to work on your technique, creativity and feminine elements in your salsa? In October, Vivienne Vicente will start teaching Salsa Ladies Classes on2 in Amsterdam!

Do you want to develop your dancing as well as work together on a beautiful dance piece? Then join the choreo project!

? Salsa Ladies Fundamentals Class
From 7:15 to 8:15 PM
In this class, we will focus on the foundation of salsa, specifically for followers. We focus on the awareness of the body, and create a natural flow of energy and movement. We will work on an extensive explanation and improvement of partnering techniques for followers.

? Salsa Ladies Shines Class
From 8:15 to 9.15 PM
Shines are movements in Salsa that you do on your own (solo), for example when you let go of your dance partner’s hands. In this class, we discover the foundation of shines and build a vocabulary using the shines from the syllabus based on the Eddie Torres technique. We play with the rythms and dynamics of the music, and how to develop and apply your personal creativity and personality in dance. Of course, some stamina is required as well!

? Choreo Project
October 2nd to December 18th from 9:15 to 10.15 PM
In 12 weeks, we will work together on creating a beautiful dance piece. At the end of the project, we will present the result to an audience on Thursday night, December 2st. Not only will you learn a salsa choreography, you will also learn to synchronise and work together with other dancers, and focus on the coordination and spatial awareness that is necessary when you perform in a group. In the training, there will be extra focus on your presentation and imagination of the dance and music.

Good to know:

  • You can only join the choreo project in combination with the Shines Class! We advise you to join the Fundamentals Class as well, for more technical background and for a faster understanding and learning of the choreo.
  • We ask for a minimum of 2 years’ experience dancing salsa on2.
  • You can only miss a maximum of 2 classes

? About Vivienne
Vivienne Vicente started dancing Salsa and Argentine Tango at the age of 14. Amongst others, she danced in Brian & Mechtelds showteam, taught dance classes for different dance schools and she performed at home and abroad for almost 10 years together with Ronald. She likes to follow classes herself and in the past years, she specifically studied Afro Cuban dance and Rumba. Since a few years, she started dancing at Poetic Motion, where there is always something new to learn.

? Costs and registration
We work with monthly subscriptions, based on how many hours per week you want to dance:
1 hour per week: € 45 every 4 weeks
2 hours per week: € 75 every 4 weeks
3 hours per week: € 100 every 4 weeks

Unlimited regular classes: € 130 (+ 50% discount on workshops) every 4 weeks

We work with Eversports for the administration of our classes and payments. You can choose your subscription at CURSUSSEN (note: you have to register for all three classes separately!) and make your payment right away.