Nieuwsbrief

Salsa Ladies Fundamentals Class

By september 14, 2021 No Comments

?? Yes! De donderdagavond bij Poetic Motion wordt weer Ladies Night! Vanaf 30 september start de nieuwe Ladies Fundamentals les door Désiree & Lisa.

Wil je werken aan je techniek, creativiteit en vrouwelijke elementen in je salsa? Schrijf je dan in voor de speciale Fundamentals les voor dames! In deze les richten we ons op de bewustwording van het lichaam, waardoor er een natuurlijke stroming van energie en beweging ontstaat. We ontleden de salsa basic pas en voegen alle onderdelen weer samen om ze toe te kunnen passen in partnering en shines. We werken in de lessen aan een uitgebreide uitleg en verbetering van technieken die je als dame gebruikt in partnering.

Wil je na de les nog lekker verder rocken? Schrijf je dan ook in voor de tweewekelijkse Ladies Shines Bootcamps!

Over de docenten

Voor Lisa is het hele leven een ontdekkings- en ontwikkelingsreis, waarin dansen een bijzondere en stimulerende plek inneemt. Ze is erachter gekomen dat het zoveel mogelijk loslaten van eigen of andermans oordeel het grote verschil maakt. In deze visie streeft zij ernaar zichzelf en anderen de ruimte te geven om kwetsbaar en ‘anders’ te zijn dan de zogenoemde ‘meerderheid’.

Voor Désiree staan passie en plezier centraal bij het dansen en het lesgeven. Zij houdt ervan mensen te helpen hun (dans)grenzen te laten verleggen. Met haar rust en duidelijke manier van lesgeven besteedt Désiree veel aandacht aan een goede danstechniek en aan inlevingsvermogen in de dans en de muziek. Iedereen heeft een eigen persoonlijkheid, en niets is mooier dan die terug te kunnen zien in de dans.

Algemene informatie

Tijd: 19.00 tot 20.00 uur
Locatie: Poetic Motion, Graafstroomstraat 69, Rotterdam (belnummer 12)
De lessen beginnen op donderdag 30 september. Je kunt iedere vier weken instromen (dus de eerstvolgende mogelijkheid is 28 oktober).

Bij Poetic Motion betaal je voor het aantal uur dat je danst:
1 uur per week: € 39 per 4 weken
2 uur per week: € 69 per 4 weken
3 uur per week: € 99 per 4 weken
Onbeperkte lessen: € 129 per 4 weken (+ 50% korting op workshops)
Onbeperkte lessen + showjourney: € 149 per 4 weken (+ 50% korting op workshops)

We werken met Eversports voor de administratie van onze lessen en betalingen. Kies in de SHOP voor het abonnement naar keuze. Dus bijvoorbeeld:
– Volg je alleen de Ladies Fundamentals les (1 uur per week)? Kies dan voor optie ‘1 hour per week’ à € 39.
–       Doe je ook mee aan de Ladies Shines Bootcamps (2 uur per week)? Kies dan voor ‘3 hours per week’ à € 99.

Als je hebt betaald, kun je je inschrijven voor de les.

********************

Salsa Ladies Fundamentals Classes by Désiree & Lisa

Yes! It’s Ladies Night again on Thursdays at Poetic Motion! Starting September 30th, you can join our new Ladies Fundamentals Class by Désiree & Lisa.

Do you want to work on your technique, creativity and feminine elements in your salsa? Enroll to the special Fundamentals class for ladies! In this class, we will focus on the awareness of the body, and create a natural flow of energy and movement. We will dissect the salsa basic step and put all the pieces back together to apply them in partnering and shines. In the classes, we will work on an extensive explanation and improvement of the techniques you use in partnering as a lady.\

Want to keep on rocking after this class? Then also join the Ladies Shines Bootcamps!

About the teachers

To Lisa, life is a journey through discovery and development, in which dancing takes its special and stimulating place. She discovered that the big difference is letting go of your own or other people’s judgement. In this vision, she strives to give herself and others the space to be vulnerable and ‘different’ from the so called ‘majority’.

For Désiree, passion and fun are central to dancing and teaching. She loves helping people push their (dance) boundaries. With her calm composure and her clear way of teaching, she pays attention especially to a well executed dance technique, and to feel and act out the feeling of the music and the dance. Everyone has their own personality, and nothing is more beautiful than when you can see that in someone’s dancing.

General information

Time: 7 to 8 PM
Location: Poetic Motion, Graafstroomstraat 69, Rotterdam (call 12)
The classes start on September 30th. You can join every four weeks (so the next opportunity is October 28th).

At Poetic Motion, you pay for the amount of hours you dance:
1 hour per week: € 39 every 4 weeks
2 hours per week: € 69 every 4 weeks
3 hours per week: € 99 every 4 weeks
Unlimited classes: € 129 every 4 weeks (+ 50% discount on workshops)
Unlimited classes + showjourney: € 149 every 4 weeks (+ 50% discount on workshops)

We work with Eversports for the administration of our classes and payments. Go to the SHOP and choose the subscription of your choice. So, for example:
– Will you only enroll to the Ladies Fundamentals class (1 hour per week)? Choose the option ‘1 hour per week’ worth € 39.
–       Will you also join the Ladies Shines Bootcamps (2 hours per week)? Choose ‘3 hours per week’ worth € 99.

When you have finished the payment, you can register for the class.