Nieuwsbrief

New class! Salsa mix on2 by Desiree & Selwin

By maart 1, 2023 No Comments

??Wil je salsa leren dansen in Rotterdam? Of dans je al, maar wil je groeien? Je bent nooit te slecht, nooit te oud, nooit te … om te beginnen! Woensdag 8 maart beginnen we met een nieuwe salsales voor dansers met al enige ervaring en je bent welkom om aan te sluiten!

In onze lessen besteden we aandacht aan:

  • De Eddie Torres Mambo technieken (voor zowel leiders als volgers) en algemene danstechnieken
  • Bewustzijn van de basistechnieken van salsa, hun functie en het gevoel erachter
  • De basisstructuur van Latin muziek
  • Bewustzijn van lichaam en geest
  • Connectie met jezelf, je danspartner en de ruimte om je heen
  • Je op je gemak voelen en je creatief kunnen uiten in de context van samen dansen
  • Thema’s als verbinding, vertrouwen, ontdekken, spanning, samen dansen, muziek en cultuur, elkaar de ruimte geven etc.

Onze lessen bestaan uit fundamentals (de basiselementen van dans), shines (dansmoves die je zonder partner kan doen) en natuurlijk partnering. Plezier en geduld staan voorop, dus je gaat gegarandeerd met frisse energie en een grote glimlach weer terug naar huis.

Wij maken in de les gebruik van de on2 telling, dat is salsa dansen op de 2e tel van de muziekmaat. Je hoeft niet per se met een danspartner te komen. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus meld je snel aan!

Over ons
Poetic Motion is een unieke, innovatieve en toonaangevende salsadansschool in Rotterdam waar je wordt gestimuleerd jezelf te ontwikkelen en te ontdekken. Bij Poetic Motion wordt er gewerkt aan je houding en bewegingsgedrag. We streven naar fysieke en mentale bewustwording. Dit gebeurt zonder druk en zonder kaders. Iedereen wordt omarmd.

Poetic Motion verbindt mensen, door middel van dans en muziek. Bij het denken aan Poetic Motion krijg je positieve energie, een lach op je gezicht, vertrouwen in jezelf en moed om dromen te verwezenlijken.

Algemene informatie
Startdatum: woensdag 8 maart
Tijd: van 19:00 tot 20:00 uur
Locatie: Poetic Motion, Graafstroomstraat 69, Rotterdam (belnummer 12)
Prijs: € 45 per maand (voor 1 uur les per week)

Wij werken met een lesrooster van steeds 4 weken. Je kunt aan het begin van iedere maand aansluiten bij de les. Dat is dus de komende tijd op 8 maart, 5 april, 3 mei, 31 mei en 28 juni.

Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Stuur ons een DM of bel/WhatsApp naar +31 6 19840536.

**

New: Salsa mix class for developers by Desiree & Selwin

?? Do you want to learn to dance salsa in Rotterdam? Or have you already been dancing for some time, but do you want to grow? You are never too bad, never too old, never too… to start! On Wednesday, March 8th we start with a new salsa class for dancers with some experience and you’re welcome to join!

In our classes, we focus on:
– Learning and mastering the Eddie Torres Mambo techniques (for both leaders and followers) and general dance techniques
– Awareness of basic salsa techniques, their function and the feeling behind them
– Basic structure of Latin music
– Awareness of the human body and mind
– Applying basic techniques in shines and partnering
– Connecting to yourself, your dance partner and the space around you
– Feeling comfortable and creative in the context of social dance
– Themes like connection, trust, discovering, tension, social dance, music and culture, being understanding etc.

Our classes exist of fundamentals (the basic elements of dance), shines (individual dance moves) and of course partnering. Fun and patience are key, so you will return home with fresh energy and a smile on your face for sure.

In our classes we dance on2, that is salsa on the second count of the music. It’s not necessary to join our classes with a dance partner. There are limited spots, so register as soon as possible if you want to join!

About us
Poetic Motion is a unique, innovative and leading salsa dance school in Rotterdam where people are stimulated to develop and discover themselves. At Poetic Motion, we work on body posture and movement. We strive towards physical and mental awareness, without pressure or boundaries. Everyone is welcome.

Poetic Motion connects people through dance and music. When you think about Poetic Motion you get positive energy, a smile on your face, confidence and the courage to fulfill your dreams.

General information
Start date: Wednesday, March 8th
Time: 7 to 8 PM
Locatie: Poetic Motion, Graafstroomstraat 69, Rotterdam (door number 12)
Costs: € 45 per month (for 1 hour class per week)

We work with a class schedule of 4 weeks. You can join in the first week of every new month. That is on March 8th, April 5rd, May 3st, May 31th, and June 28th.

Do you want to join or do you have any questions? Send us a DM or call / WhatsApp: +31 6 19840536.