Activiteiten

Salsa cursus switch naar on2

By maart 1, 2024 No Comments

Nieuw: Salsacursus switch naar on2

(scroll down for English!)

Dans je al een tijdje salsa, en wil je switchen naar on2? Deze maand beginnen we bij Poetic Motion met een nieuwe cursus van drie maanden voor iedereen die wil switchen van salsa on1 naar salsa on2 dansen.

Waarom on2 dansen?

In onze ogen is elke manier van salsa dansen (salsa on1, salsa on2, Cubaanse salsa of welke andere manier dan ook) gelijk aan elkaar. Het is niet zo dat de ene manier beter, geavanceerder of leuker is dan de andere. Bij Poetic Motion vinden we het belangrijk dat de danstechnieken die we gebruiken, zo goed mogelijk passen bij het functioneren van het menselijk lichaam. De syllabus van danstechnieken ontwikkeld door Eddie Torres, gebaseerd op salsa dansen op de 2e tel van de muziekmaat (salsa on2), sluit voor ons het beste aan bij deze visie.

In onze lessen besteden we aandacht aan fundamentals (de basiselementen van dans), shines (dansmoves die je zonder partner kan doen) en natuurlijk partnering. Plezier en geduld staan voorop, dus je gaat gegarandeerd met frisse energie en een grote glimlach weer terug naar huis.

Over ons

Poetic Motion is een unieke, innovatieve en toonaangevende salsadansschool in Rotterdam waar je wordt gestimuleerd jezelf te ontwikkelen en te ontdekken. Bij Poetic Motion wordt er gewerkt aan je houding en bewegingsgedrag. We streven naar fysieke en mentale bewustwording. Dit gebeurt zonder druk en zonder kaders. Iedereen wordt omarmd.

Poetic Motion verbindt mensen, door middel van dans en muziek. Bij het denken aan Poetic Motion krijg je positieve energie, een lach op je gezicht, vertrouwen in jezelf en moed om dromen te verwezenlijken.

Algemene informatie

De lessen vinden plaats op maandag van 20:00 tot 21:00 uur en duurt in totaal drie maanden.

Locatie: Poetic Motion, Graafstroomstraat 69, Rotterdam (belnummer 12)
Prijs: € 50 per maand (voor 1 uur les per week)
Bekijk ons Eversportskanaal voor meer informatie over onze prijzen: https://www.eversports.nl/sp/poetic-motion

Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Stuur ons een DM of bel/WhatsApp naar +31 6 19840536.

**

New: Salsa course switch to on2

Have you been dancing salsa for some time, and do you want to switch to on2? This month, we start with a new 3 months course at Poetic Motion for everyone who wants to switch from dancing salsa on1 to salsa on2.

Why dancing on2?

To us, every salsa style (salsa on1, salsa on2, Cuban salsa or any other type) is equal. We don’t think that one is better, more advanced or more fun than the other. At Poetic Motion, we find it important that the dance techniques we use, fit the way our human bodies function. We feel that the syllabus of dance techniques developed by Eddie Torres, based on dancing salsa on the second count of the music (salsa on2), fits that vision best.

In our classes, we pay attention to fundamentals (the basic elements of dance), shines (individual dance moves) and of course partnering. Fun and patience are key, so you will return home with fresh energy and a smile on your face for sure.

About us

Poetic Motion is a unique, innovative and leading salsa dance school in Rotterdam where people are stimulated to develop and discover themselves. At Poetic Motion, we work on body posture and movement. We strive towards physical and mental awareness, without pressure or boundaries. Everyone is welcome.

Poetic Motion connects people through dance and music. When you think about Poetic Motion you get positive energy, a smile on your face, confidence and the courage to fulfill your dreams.

General information
the classes take place every Monday from 8 to 9 PM. The full course lasts 3 months.

Locatie: Poetic Motion, Graafstroomstraat 69, Rotterdam (door number 12)
Costs: € 50 per month (for 1 hour class per week)
Check out our Eversports channel for more info about our prices: https://www.eversports.nl/sp/poetic-motion

Do you want to register or do you have questions? Send us a DM or call/Whatsapp +31 6 19840536.