Nieuwsbrief

Salsalessen voor starters in Rotterdam

By februari 14, 2024 No Comments

NIEUW: SALSALESSEN VOOR STARTERS
(scroll down for English!)

Wil je salsa leren dansen in Rotterdam? Of dans je al, maar wil je groeien? Je bent nooit te slecht, nooit te oud, nooit te … om te beginnen! Bij Poetic Motion bieden we salsalessen voor beginners aan op maandag, dinsdag, woensdag én zondag. Je bent welkom om aan te sluiten!

In onze lessen besteden we aandacht aan fundamentals (de basiselementen van dans), shines (dansmoves die je zonder partner kan doen) en natuurlijk partnering. Plezier en geduld staan voorop, dus je gaat gegarandeerd met frisse energie en een grote glimlach weer terug naar huis.

We bieden starterslessen aan op vier dagen in de week:
Maandag 19:00 uur
Dinsdag 18:00 uur
Woensdag 18:00 uur
Zondag 16:00 uur
We werken met een abonnementsvorm gebaseerd op het aantal dansuren per week. Vind je het leuk om met meerdere lessen mee te doen? Dat kan gewoon!

? GOED OM TE WETEN
Wij maken in de les gebruik van de on2 telling, dat is salsa dansen op de 2e tel van de muziekmaat. Je hoeft niet per se met een danspartner te komen.

Speciale (dans)schoenen zijn niet nodig. Zorg ervoor dat je kleding aantrekt waarin je je lekker kunt bewegen, eventueel verschillende laagjes.

♥️ OVER ONS
Poetic Motion is een unieke, innovatieve en toonaangevende salsadansschool in Rotterdam waar je wordt gestimuleerd jezelf te ontwikkelen en te ontdekken. Bij Poetic Motion wordt er gewerkt aan je houding en bewegingsgedrag. We streven naar fysieke en mentale bewustwording. Dit gebeurt zonder druk en zonder kaders. Iedereen wordt omarmd.

Poetic Motion verbindt mensen, door middel van dans en muziek. Bij het denken aan Poetic Motion krijg je positieve energie, een lach op je gezicht, vertrouwen in jezelf en moed om dromen te verwezenlijken.

ALGEMENE INFORMATIE
Locatie: Poetic Motion, Graafstroomstraat 69, Rotterdam (belnummer 12)
Prijs: € 45 per maand (voor 1 uur les per week)
Bekijk ons Eversportskanaal voor meer informatie over onze prijzen: https://www.eversports.nl/sp/poetic-motion

Wij werken met een lesrooster van steeds 4 weken. Je kunt aan het begin van iedere maand aansluiten bij de les. De eerstvolgende momenten om aan te sluiten zijn op 4 maart, 8 april, en 13 mei.

Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Stuur ons een DM of bel/WhatsApp naar +31 6 19840536.

********************************************

NEW: SALSA CLASS FOR STARTERS

Do you want to learn to dance salsa in Rotterdam? Or have you already been dancing for some time, but do you want to grow? You are never too bad, never too old, never too… At Poetic Motion, we offer salsa classes for starters on Monday, Tuesday, Wednesday and Sunday. You are welcome to join!

In our classes, we pay attention to fundamentals (the basic elements of dance), shines (individual dance moves) and of course partnering. Fun and patience are key, so you will return home with fresh energy and a smile on your face for sure.

We offer classes for starters on 4 days per week:
Monday 7PM
Tuesday 6PM
Wednesday 6PM
Sunday 4PM
We work with subscriptions, based on the amount of hours you dance per week. Do you like joining multiple classes? You are welcome!

? GOOD TO KNOW
In our classes we dance on2, that is salsa on the second count of the music. It’s not necessary to join our classes with a dance partner.

Special dance shoes are not necessary. Make sure to wear clothing you feel you can comfortably move around in, maybe wear some layers.

♥️ ABOUT US
Poetic Motion is a unique, innovative and leading salsa dance school in Rotterdam where people are stimulated to develop and discover themselves. At Poetic Motion, we work on body posture and movement. We strive towards physical and mental awareness, without pressure or boundaries. Everyone is welcome.

Poetic Motion connects people through dance and music. When you think about Poetic Motion you get positive energy, a smile on your face, confidence and the courage to fulfill your dreams.

GENERAL INFORMATION
Locatie: Poetic Motion, Graafstroomstraat 69, Rotterdam (door number 12)
Costs:
€ 45 per month (for 1 hour class per week)
Check out our Eversports channel for more info about our prices: https://www.eversports.nl/sp/poetic-motion

We work with a class schedule of 4 weeks. You can join in the first week of every new month. The upcoming opportunities to join are March 4th, April 8th and May 13th.

Do you want to join or do you have any questions? Send us a DM or call / WhatsApp: +31 6 19840536.