Activiteiten

Salsa Ladies Choreo Project door Gina & Desiree

By maart 12, 2023 No Comments


?? Dans je al twee jaar of langer en wil je werken aan je techniek, creativiteit en vrouwelijke elementen in je salsa? Lijkt het je leuk om samen met anderen een langere periode te werken aan een dansstuk? Doe dan mee aan ons nieuwe Salsa Ladies Project!

Op 4 mei starten we met het nieuwe choreoproject op donderdagavond van 21:00 tot 22:00 uur (zie hieronder voor de voorwaarden). Aan het eind van het project presenteren we op de Blen Blen’ van zaterdag 22 juli het eindresultaat aan publiek.

Je leert niet alleen een salsachoreografie aan, maar ook het synchroniseren en samenwerken met andere dansers, en de coördinatie en het ruimtelijk inzicht die komen kijken bij het optreden in een groep. In de training wordt extra focus gelegd op je presentatie en inleving in de dans en de muziek. Natuurlijk komt er ook een stukje uithoudingsvermogen bij kijken!

Voorwaarden
Let op: het is alléén mogelijk om mee te doen aan het choreoproject als je minstens twee uur per week les volgt bij Poetic Motion: de Ladies Shines les op donderdag om 20:00 uur + een Fundamentals les naar keuze (bijvoorbeeld de Ladies Fundamentals op donderdag 19:00 uur). Je mag maar een van de tien trainingen missen.

De docenten
Gina streeft ernaar om mensen met elkaar te verbinden, op een ongedwongen en rustige manier. Met Gina’s creativiteit is elke dag weer anders. Haar doel is om mensen bewust te maken van zichzelf door middel van dans, en om mensen te ondersteunen in hun persoonlijke ontdekkingsreis, lichamelijk en mentaal.

Voor Désiree staan passie en plezier centraal bij het dansen en het lesgeven. Zij houdt ervan mensen te helpen hun (dans)grenzen te laten verleggen. Met haar rust en duidelijke manier van lesgeven besteedt Désiree veel aandacht aan een goede danstechniek en aan inlevingsvermogen in de dans en de muziek. Iedereen heeft een eigen persoonlijkheid, en niets is mooier dan die terug te kunnen zien in de dans.

Algemene informatie
Startdatum: donderdag 4 mei
Presentatie: zaterdag 22 juli
Let op: op 18 mei en 1 juni is er geen les. Er zijn in totaal tien trainingen (je mag natuurlijk altijd samen vaker trainen!).

We werken met abonnementen op basis van hoeveel uur per week je danst, het choreoproject geldt als een gewone les van een uur. In combinatie met de Ladies Shines les + een Fundamentals les zijn de kosten:

3 uur per week: € 100 per 4 weken
OF onbeperkt reguliere lessen: €130 per 4 weken (+ 50% korting op workshops)

We werken met Eversports voor de administratie van onze lessen en betalingen. Je kunt je hier inschrijven: https://www.eversports.nl/s/poetic-motion. Bij CURSUSSEN kun je je voor de lessen inschrijven (let op: je moet je voor alle drie onderdelen los aanmelden!) en meteen betalen.

VRAGEN?
Bel/Whatsapp: +31 6 19840536

************************************

Salsa Ladies Project by Gina & Desiree

Have you been you dancing salsa for 2 years or longer and do you want to work on your technique, creativity and feminine elements in your salsa? Do you want to work together on a dance piece for a longer period of time? Then join our new Salsa Ladies Project!

On May 4th, we start with the new choreo project on Thursday nights from 9 to 10 PM. At the end of the project, we will present the result to the audience at the Blen Blen’ party on July 22nd.

Not only will you learn a salsa choreography, you will also learn to synchronise and work together with other dancers, and focus on the coordination and spatial awareness that is necessary when you perform in a group. In the training, there will be extra focus on your presentation and imagination of the dance and music. Of course, some stamina is required as well!

Conditions
Good to know: you can only join the choreo project in combination with at least two hours of classes per week at Poetic Motion: the Ladies Shines class on Thursday 8PM, and a Fundamentals class of your own choice (for example the Ladies Fundamentals on Thursday 7PM). You can only miss 1 of the 10 choreo classes.

The teachers
Gina wants to connect people in an unstrained and calm way. With Gina’s creativity, every day is a new adventure. Her goal is to make people aware of themselves by dance. She also wants to support people in their personal journey, both physically and mentally.

For Désiree, passion and joy are central to dancing and teaching. She loves helping people push their (dance) boundaries. With her calm composure and her clear way of teaching, she pays attention especially to a well executed dance technique, and to feel and act out the feeling of the music and the dance. Everyone has their own personality, and nothing is more beautiful than when you can see that in someone’s dancing.

General information
Start date: Thursday, May 4th
Presentation: Saturday, July 22nd
Good to know: there are no classes on May 18th and June 1st. We will have 10 practices in total (you can always plan some extra practices together!).

We work with subscriptions based on how many hours per week you want to dance. The Choreo classes count as one regular class of one hour. In combination with the Ladies Shines CLASS + a FUndamentals class, the costs are:

3 hours per week: € 100 every 4 weeks
OR Unlimited regular classes: € 130 every 4 weeks (+ 50% discounts for workshops)

We work with Eversports for the administration of our classes and payments. You can sign up here: https://www.eversports.nl/s/poetic-motion. In SHOP, you can choose and pay for your subscription. In the calendar at GROEPSLESSEN, you can enroll in the classes.

Questions?
Call/Whatsapp: +31 6 19840536